Koksverre ehitatakse 11-korteriga üürimaja - Silikaat Kinnisvara

Silikaat Grupi ettevõtte Mangeni PM-i ja Põhja-Sakala valla eestvedamisel hakatakse Põhja-Sakala vallas Koksvere külas ehitama üürimaja, mis valmib ülejärgmisel aastal.

Nagu Sakala tänavu kevadel kirjutas, napib Koksveres suurt piimakarja pidaval osaühingul Mangeni PM töötajaid, sest neile pole lautade läheduses kortereid pakkuda. Ettevõte otsustas koos vallaga luua firma, kes saaks küsida ehitusraha riiklikust üürimajade programmist.

Mangeni PM on üks neljast Kõo ümbruses tegutsevast põllumajandusettevõttest, kes kõik kuuluvad Silikaat Grupile. Mangeni PM-is on ametis 45 inimest, neljas ettevõttes kokku töötab 78 inimest.

Silikaat Kinnisvara tegevjuht Andrus Kõre ütles, et  üürimaja ei ehitata vaid nimetatud põllumajandusettevõtete töötajatele. Üürielamu haldamine ja kasutamise kord, sealhulgas tingimused, kes saab korteris üüriliseks hakata, töötatakse välja koos Põhja-Sakala vallavalitsusega.

Silikaat Kinnisvara on Silikaat Gruppi kuuluv kinnisvaraarenduse ja investeeringutega tegelev ettevõtete, olles nii arendaja kui ka kinnisvara haldaja. Silikaat Kinnisvara ülesanne on luua Silikaat Grupi ettevõtetele oma valdkonnas arengu- ja tegutsemisvõimalusi.

«Praegu oleme Koksvere üürimaja projektiga ettevalmistuse faasis ning ehitamist on plaanis alustada 2019. aasta kevadel. Oleme võtnud sihiks üürimaja valmis saada 2020. aasta kevadeks,» rääkis Kõre.

Tema andmeil rajatakse üürielamusse 11 korterit, millest viis on kolme- ja kuus kahetoalised. Maja ehitatakse Mangeni PM-i laudast poole kilomeetri kaugusele Koksvere seltsimaja kõrvale.

«Kortermaja rajamiseks vaadati riikliku üürimajade programmi poole ning esitasime taotluse KredExile sooviga ehitada Koksverre tänapäevane kortermaja, mis oleks energiasäästlik ja elanikele mugav,» rääkis Kõre.

Üürimaja rajamine läheb tema sõnul maksma 1 562 129 eurot, millest KredEx annab 775 065 eurot – nii palju toetust ka küsiti. Ülejäänud summa on Mangeni PM-i omafinantseering.

Maja haldamiseks on Mangeni PM koos Põhja-Sakala vallaga loonud osaühingu Koksvere Maja, kellele KredEx kõnealuse toetuse annab.

«Põhja-Sakala vallalt korterelamu ehitamiseks finantsabi ei küsita ega ka saada. Peamiselt ootame vallalt moraalselt ja juriidilist tuge,» lausus Kõre. «Üürielamu aitab kaasa piirkonna ettevõtluse arengule ning on mõeldud mobiilsete töötajate ja tööturule sisenevate noorte üüritingimuste parandamiseks.»

Kõre lisas, et osa ettevõtjaid on hädas kvaliteetse tööjõu puudumisega ning on seetõttu sunnitud tööjõudu kaugemalt

kohale tooma, Koksveres ja selle lähemas ümbruses pole aga tõhusat üüriturgu ning mujalt tulevail töötajail pole kuskil elada.

Fotol: Andrus Kõre, Silikaat Kinnisvara tegevjuht

Artikli allikas: ajaleht Sakala