Eestimaiseid väärtuseid kandev ettevõte

Tagame tehnosüsteemide tõrgeteta töö ja pikendame nende eluiga

Regulaarne tehnosüsteemide hooldus annab võimaluse hinnata süsteemide seisundit ja tagab tehnosüsteemide tõrgeteta töö. Tehnosüsteemide regulaarne hoolduse käigus hindame süsteemide seisundit, viime läbi vajalikud puhastus- ja remonditööd ning uuendame mittetöötavad detailid.  Süsteemide korrasoleku eest vastutab meie spetsialist, kes kannab hoolt ka tehnosüsteemide projektidokumentatsiooni ajakohastamise, korrastamise ja hoidmise eest.

ELEKTRISÜSTEEMIDE HOOLDUS

Elektrisüsteemide hooldusega tagame süsteemide ohutuse, nõuetekohase korrasoleku, energiatarbimise optimaalne kasutuse ja garanteerime seadmete riketeta töö.

Elektrisüsteemide hoolduse käigus me  hoolitseme selle eest, et

  • Turva-, helindus-,  jälgimis-, läbipääsu häiresüsteemide, liftide, eskalaatorite, välisvalgustuse, automaatsete tulekustutussüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste hoolduslepingud on hallatud ja hooldustööd ning remonditööde tehtud
  • Elektripaigaldiste käidukava on koostatud ja vajalikud tööd korraldatud
  • Elektritööde spetsialistid koolitatud ja tagatud, et kõigil meie tehnikutel on olemas B-kategooria pädevus.

KÜTTESÜSTEEMIDE HOOLDUS

  • Hoonesisese küttesüsteemi, ventilatsiooni ja kliimaseadmete hoolduslepingud on hallatud ning hooldus- ja remonditööde korraldatud

VEE- JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE HOOLDUS

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi regulaarse hooldusega ennetame veeavariisid ja tagame süsteemide tõrgeteta töö.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hoolduse käigus me  hoolitseme selle eest, et

  • Veevarustuse, kanalisatsiooni süsteemide hoolduslepingud on hallatud ja avarii-, hooldus- ning remonditööd korraldatud

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Helista või saada meile sõnum

  • +372 614 0211
  • info@silikaatkinnisvara.ee
  • Pärnu mnt 238, 11624 Tallinn

Sul on hea idee!

Anna meile selleste teada, viime selle koos ellu